Även barn och äldre personer med nedsatta funktioner kan delta i discobowling. Det går att spela med ränna och de flesta större bowlinghallar har möjligheter att ta emot personer som exempelvis är rullstolsburna. För barn kan det vara bra att spela med en ränna, som hjälper till att få klotet på ett bra sätt på banan. Det kan vara bra att på förhand uppsöka discobowlingen för att planera hur man bäst spelar, om man har en funktionsnedsättning, då det kan vara mörkare än vid normalt bowlingspel med tända taklampor. Oftast går det utmärkt att med rätt inställning och planering kunna delta i den festliga formen av bowling. Genom en bowlingklubb kan man få kontakt med andra som spelar bowling med funktionsnedsättningar som kan ge tips och idéer för hur man enklast genomför ett spel. Även för den som tävlar kan spel med ränna användas om man följer särskilda regler som är uppsatta av bowlingförbundet.

Regler för spel med ränna

Regler med spel av ränna följer de vanliga reglerna till mångt och mycket. Även övertrampsregeln gäller här och ränngaffeln ska vara placerad bakom övertrampslinjen. Finns det en assistent som hjälper till att bära fram klotet ska hjälpen minimeras så mycket som möjligt för att det ska ske så sportsligt det går. Den som vill ansöka om licens för tävlingsspel måste ange att man behöver assisterande hjälp eller stöd av ränna, som då noteras av arrangören. Man spelar då i den så kallade ”rännklassen”. För en del äldre personer kan det möjligen kännas pinsamt att använda ”rännan” men det är viktigt att tänka på att detta redskap är en del av bowlingen och ska ses som vilken annan del av spelet som helst. Svenskarna är tokiga i bowling och det är en aktivitet som är till för alla. Det är viktigt att så många grupper som möjligt i samhället får tillgång till denna fantastiska sport och underhållning.