Discobowling är en aktivitet där bowlinghallen omvandlas till en slags klubb där laserljus, lampor och discomusik gör hallen lite mer stämningsfylld. Det här är ett vanligt koncept som ofta sker på fredagar och lördagar spontant. Ibland kan också företag och privatpersoner som hyr hela hallen för ett tillfälle välja att ha discotema.

Kostar discotema i bowlinghallen extra?

Det brukar göra det, ja. Det beror dels på att det blir en extra arbetsuppgift för personalen, knappar ska tryckas på och musik ska sättas igång, och dels för att de är tvungna att lyssna på discomusik under sitt arbetspass vilket kan vara lite extra påfrestande.

Får man göra något speciellt under discobowling?

För att folk ska få dansa i en offentlig lokal krävs danstillstånd, vilket bowlinghallar normalt sett inte har. Att börja dansa med varandra är därför officiellt inte tillåtet men personalen kan ha överseende så länge ni inte stör övriga gäster i hallen eller träder in på bowlingbanorna.

Att dricka medhavd alkohol är inte tillåtet, likaså får du inte dricka alkohol alls om det inte finns en servering i hallen som tillåter att man får ta med öl till sin sittplats.

Några speciella regler gäller inte under discobowling utan det är samma spelsystem som gäller. Det kan bli svårare att spela bowling då det blir mörkare i hallen, men å andra sidan kan det vara ett roligt tävlingsmoment.

Sen gäller så klart regeln om att man ska ha ändamålsenliga skor för bowlingen, bowlingskor, som man oftast får låna gratis när man bokar banan på plats. Banan där klotet spinner mot käglorna är preparerat med glidmedel och därför får man inte beträda banan då risk för allvarlig kroppsskada föreligger. Personal får dock beträda banan om något speciellt skulle inträffa, som att det blir fel på maskinen som för tillbaka klotet och käglorna från öppningen.